چت با گوشی

دسته بندی : چت روم

چت با گوشی

عامل چت یا ایجنت چت هرچیزی است که محیط اطراف خود را از طریق حسگرها ادراک می کند و بر روی آن محیط از طریق محرک ها عمل انجام می دهد برای مثال عامل نرم افزاری که حسگر دارد مثل کیبورد و ماوس و محرک دارد مثل مانیتور و چاپگر

چت روم آزاد یکی از چت روم های ایرانی خوب و کاربرپسند می باشد ، این چتروم دارا محیط سالم و صمیمی است

چت روم تابع عامل رفتار یک عامل توسط یک تابع عامل که زنجیره ادراکی را به یک عمل نگاشت می کند گفته می شود

چت با,محیط چت,چت روم آزاد,چت آزاد,آزادچت,آزاد چت روم,چتروم,چت گوشی,چت روم,چت روم گوشی

چت با گوشی

ادامه مطلب