چت شیرازی ها

دسته بندی : چت روم

چت شیرازی ها

چت روم پی سی پارسی

چت روم پی سی پارسی توجه شما را به جمله ای زیبا جلب می نماید :

ﺑﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮏ ﮐﻦ، ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ ! ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ

چت شیرازی ها برای کاربران شهر شیراز شهر بلبل و حافظ و سعدی می باشد

چت روم پی سی پارسی,چت روم پی سی,چت روم پارسی,چت شیرازی,چت شیراز,چت روم شیراز,چت مردم,شیراز چت,پارس چت,پارسی چت روم

 

چت شیرازی ها

ادامه مطلب